Pèndol hebreu/Péndulo hebreo
PÈNDOL HEBREU
Se'l coneix com el pèndol de la sanació, una teràpia complementària que integra els beneficis de la radiestèsia amb la medicina vibracional.

Radiestèsia
Tècnica mil·lenària coneguda fa 4.500 anys la qual es va iniciar a la Xina en la dinastia Yû.
Permet obtenir respostes concretes a partir d'estímuls electromagnètics.
El pèndol hebreu és l'instrument que per un dels seus costats detecta les malalties i estats inharmònics com la presència de larves astrals.

Medicina Vibracional
Cada ésser viu emet una vibració essencial i al manifestar-se una malaltia aquesta vibració s'altera.
Consisteix en sotmetre al ser viu a la seva vibració essencial amb el que s'aconsegueix restaurar la salut o el seu estat natural. El seu origen prové del Tíbet (fa 7.000 anys) on s'utilitzaven bols d'al·leacions metàl·liques per emetre vibracions sanadores. En el cas del pèndol s'utilitza el llenguatge místic hebreu per emetre les vibracions específiques.

Aquesta teràpia es divideix en dues sessions (ja sigui presencial o a distància):

1a Sessió: (duració 1 h 30 min.)
Es detecta i neteja la presència de: miasmes (identificant els seus orígens: petroquímic, metalls pesats, psicòtics, sífilis, càncer, psora, tuberculosi i radioactiu), larves astrals, màgia, ritual màgia, limitadors i mal d'ulls. S'irradia amb targetes sanadores per a restaurar l'equilibri vibratori, el camp magnètic i els xacres.

2a Sessió: (duració 1 h 30 min)
Es detecta i neteja les malalties originades en el passat, en el present i en el futur mitjançant l'obertura del registre genealògic, causades per: dificultats, lligadures, ira, amarres, oposicions, gelosia, enveges, angoixa, ansietat, fantasmes, odi, murmuracions, culpa, confusió, limitadors, encantaments, malediccions, possessió, dimonis, implantes energètics, dolors i lligams. S'irradia protecció, obertura de camins, neteja de maldat, quedar net i sa, purificació ritual, harmonització ambiental, xacres i camp electromagnètic restablint el seu equilibri.

S'aconsella fer una revisió abans de 3 mesos per comprovar que s'ha sanat completament i per reforçar els punts que poguessin no estar del tot resolts.

DADES NECESSÀRIES
Nom complet i adreça
Enviar mail : violant.de.bru@gmail.com


PÉNDULO HEBREO
Se le conoce como el péndulo de la sanación, una terapia complementaria que integra los beneficios de la radiestesia con la medicina vibracional.

Radiestesia
Técnica milenaria conocida desde hace 4.500 años la cual se inició en China en la dinastía Yû.
Permite obtener respuestas concretas a partir de estímulos electromagnéticos.
El péndulo hebreo es el mismo instrumento que por uno de sus costados detecta las enfermedades y estados inarmónicos como la presencia de larvas astrales.

Medicina Vibracional
Cada ser vivo emite una vibración esencial y al manifestarse una enfermedad dicha vibración se altera.
Consiste en someter al ser vivo a su vibración esencial con lo que se consigue restaurar la salud o su estado natural. Su origen proviene del Tíbet (hace 7.000 años) en dónde usaban cuencos de aleaciones metálicas para emitir vibraciones sanadoras. En el caso del péndulo se usa el místico lenguaje hebreo para emitir las vibraciones específicas.

Esta terapia de divide en dos sesiones (ya sea presencial o a distancia).

1a Sesión: (duración 1 h 30 min.)
Se detecta y limpia la presencia de: miasmas (identificando sus distintos orígenes: petroquímico, metales pesados, psicóticos, sífilis, cáncer, psora, tuberculosis y radioactivo), larvas astrales, magia, ritual magia, limitadores y mal de ojo. Se irradia con tarjetas sanadoras para restaurar el equilibrio vibracional, el campo magnético y los chakras.

2a Sesión: (duración 1 h 30 min)
Se detecta y limpia las enfermedades originadas en el pasado, presente y futuro mediante la apertura del registro genealógico, causadas por: dificultades, ligaduras, ira, amarres, oposiciones, celos, envidias, angustia, ansiedad, fantasmas, odio, murmuraciones, culpa, confusión, limitadores, encantamientos, maldiciones, posesión, demonios, implantes energéticos, dolores y ataduras. Se irradia protección, apertura de caminos, limpieza de maldad, quedar limpio y sano, purificación ritual, armonización ambiental, chakras y campo magnético restableciendo su equilibrio.

Se recomienda hacer una revisión antes de 3 meses para comprobar que se ha sanado completamente y para reforzar los aspectos que pudieran no estar del todo resueltos.

DATOS NECESARIOS
Nombre completo y dirección
Enviar mail : violant.de.bru@gmail.com

PREUS/PRECIOS
1a Sessió a distància/1a Sessión a distancia
Preu/Precio: 30,00 €
Enviament per mail/Envío por mail

2a Sessió a distància/2a Sessión a distancia
Preu/Precio: 40,00 €
Enviament per mail/Envío por mail

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies pel teu comentari/Gracias por tu comentario