Minerals/Minerales

MINERALS DE LA NOVA ERA
Els darrers anys s'han descobert nous minerals que aporten unes propietats energètiques que ajuden al creixement espiritual de les persones augmentant la seva vibració energètica i molecular contribuint a la seva sanació, il·luminació i protecció.
Alguns d'aquests nous minerals tenen unes propietats específiques i molt valorades entre els sanadors.
Us presento la meva selecció personal en la qual hi trobareu totes les propietats desitjades tals com la sanació, la il·luminació, l'abundància, la protecció i l'harmonia.

PROPIETATS DELS MINERALS

Melody-Superset
Pedra formada per set minerals, amatista, quars fumat, quars rutilat, geotita, lepidocrita i cacoxenita.
Pedra d'elevada vibració espiritual amb una claredat excepcional que està canviant el nivell vibratori del planeta i de tot el que conté.
Moltes peces contenen un ser espiritual sintonitzat amb les fonts més elevades de guia i inspiració.
Meditar amb una superset és una experiència celestial i serveix per a la curació a distància.
Activa tots els xacres i els cossos sutils, i els alinea amb les vibracions espirituals més elevades, activant els dons espirituals.
Sana les alteracions físiques, intel·lectuals i espirituals, i torna a posar l'ànima en comunicació amb la divinitat.
A nivell emocional és un cristall calmant i nutritiu.
A nivell mediambiental estimula l'autocuració i sana la trama planetària.
Útil quan hi ha por d'activitat terrorista o alteracions racials, doncs instaura pau i sensació de seguretat comunitària i d'interconnexió.
Extremadament útil per a harmonitzar el cos, estimular el sistema de curació natural del cos i sanar la memòria cel·lular.
Sustenta el sistema immunitari, la pell i els ossos.

Obsidiana arcoiris
Pedra molt energètica, poderosa, capaç de condensar l'energia negativa del camp àuric i alhora és capaç d'irradiar una poderosa energia de protecció.
Realitza una purificació de l'ego en favor del desenvolupament espiritual.
Situa a la realitat quan els objectius són impossibles aportant sentit de proporció.
En el seu interior s'observa una gamma de colors que ajuden en els processos de canvi i/o confusió.
Se li atorguen poders sobrenaturals per allunyar els mals esperits i desfer els bloqueigs energètics negatius que impedeixen que l'energia circuli per l'organisme.
S'utilitza com amulet protector en forma de penjoll a l'alçada del cor o del plexe solar.

Obsidiana daurada
Profund color negre amb reflexos daurats.
En la sanació amb cristalls és dels més valorats.
Exerceix un poder energètic de protecció totalment equilibrador.
Proporciona gran poder reparador i protector a nivell àuric.
S'utilitza en rituals xamànics de petició, canalització i sanació.
Escut protector davant de qualsevol energia perjudicial si es porta penjat a sobre de la pell.

Quantum quatre
Mineral format per shattuckita, dioptasa, malaquita i crisocola sobre quars fumat que impedeix les crisis curatives.
Pedra de transformació amb efecte dramàtic sobre el camp energètic.
Enforteix el sistema immunitari i l'ADN, activant la seva curació de les dotze bandes de l'ADN.
Assenta les energies espirituals en el planeta i permet que la informació passi des de tots els nivells del ser.
Pedra de protecció que absorbeix les energies negatives i contaminants.
A nivell espiritual, neteja la visió psíquica i protegeix durant la canalització, assegurant-se que la entitat no s'apropiï del cos físic.
Meditar amb ell per visualitzar els canvis positius que es desitgi crear per superar les expectatives negatives.
Restaura l'equilibri mediambiental.
Sana els efectes de la pena i allibera el dolor del cor contingut en el cos. Desfà llaços no desitjats i t'ensenya a responsabilitzar-te de les teves accions, pensaments i sentiments.
Retira ordres hipnòtiques netejant malediccions de vides passades i acords secrets.
Poderós netejador i desintoxicant mental que allibera de la necessitat de controlar als altres i de les addiccions.
Proporciona força interna, potencia el poder personal i inspira creativitat.
És un mestre sanador que retorna l'equilibri corporal a nivell cel·lular. Ajuda el pàncrees, la tiroides, el metabolisme, el timus, la hipertensió, el dolor, la migranya, la fatiga, el shock, les artritis, les llagues, les rampes, les infeccions i els miasmes.

Shungita
Pedra negra terrenal i antigeopàtica que només es troba a  Karèlia (Rússia) possiblement creada per l'impacte d'un meteorit fa dos mil milions d'anys. Conté tots els minerals de la taula periòdica.
Té un fenomenal poder protector per la seva estructura carbònica de fullerens essent una excel·lent conductorageotermal i electromagnètica.
Protegeix de les emissions electromagnètiques.
Neteja els contaminants mentals o emocionals i anima a conservar la saviesa del passat per aplicar-la al present per crear un nou futur.
Transforma l'aigua eliminant els microorganismes i els contaminants perjudicials.
Absorbeix els pesticides, els radicals lliures, les bactèries o les emissions de microones.
Potencia el benestar físic i té un poderós efecte sobre el sistema immunitari.
Restaura l'equilibri emocional i transmuta l'estrès en una potent recàrrega energètica.
És un cura-ho tot, afavoreix el metabolisme cel·lular, els neurotransmissors, els sistemes immunitari, digestiu i de filtració potenciant la producció d'enzims i alleujament del dolor.
Desintoxicant, antioxidant, antibacterià, antiinflamatori i antihistamínic.

Cianita (Distena)
Mineral estriat blau, gris o incolor que permet que l'energia circuli a gran velocitat.
Aporta calma, serenitat i pau mental.
Propietats màgiques per a la sanació del karma de vides passades i visualització de seqüències de vides anteriors col·locat al tercer ull.

Pietersita
Pedra de la tempesta que conté les claus del regne del cel.
Centra el ser espiritual assentant en el cos etèric facilitant el viatge espiritual amb la finalitat de llegir els registres akàsics i obtenir les comprensions sobre les teves encarnacions que allà s'hi troben. a
Pedra de visió per a la busca del viatge xamànic.
Durant les meditacions permet accedir ràpidament a un estat molt alterat de la consciència.
Estimula el tercer ull i la glàndula pineal permetent l'accés a la intuïció, les visions espirituals i el do psíquic de la premonició.
Vincula amb un nivell de guia amorós.
Et vincula amb la teva font de guia interna i t'ajuda a reconèixer la veritat o falsedat de les paraules dels demés.
Dissol els bloqueigs i aclareix la confusió.
S'utilitza per a la sanació de vides passades alliberant-te dels vots i les promeses fetes en altres vides recolzant la teva voluntat personal.
Ajuda a processar antics conflictes i sentiments reprimits.
Estimula la glàndula pituïtària, equilibrant el sistema endocrí i la producció d'hormones del metabolisme, creixement, sexe i temperatura corporal.
Neteja i energitza els meridians del cos i neteja les malalties causades per l'esgotament en aquells que no tenen temps de descansar.

Moldavita
Meteorit procedent de la Constel·lació d'Orió, verd fosc que se li atorga poders de comunicació amb els germans de l'espai, utilitzat per a realitzar connexió i canalització.
Produeix un drenatge energètic de neteja i renovació col·locat en el xacra del cor i als peus.
Només manifesta tot el seu poder si es té el vincle amb la seva freqüència vibratòria.
És un catalitzador capaç de modular, canviar estats de consciència al meditar en ella i amb ella i capacitat de sanació per canviar desequilibris per saviesa.
Repara desequilibris en l'entramat àuric.
Pedra sagrada amb poder iniciàtic.
Pedra verda de sanació per a problemes del sistema nerviós.
S'utilitza per facilitar la comunicació interdimensional.
Actua de manera diferent en cada persona a nivell de sanació.
Mai arriba una moldavita a la nostra vida per casualitat, sempre arriba per ajudar-nos en alguna qüestió personal, per aquest motiu s'ha d'estar alerta quan arribi.

Kuncita
El seu color verd, rosat o clar i el seu contingut en liti li atorga propietats calmants i afavoridores del sistema nerviós.
Indicat en casos de depressió, dolor, patiment, intolerància, injustícia, tristesa, frustració, manca d'esperança i desil·lusió actuant com a escut protector.
La seva forma estriada permet que l'energia circuli per la seva superfície a gran velocitat sent un dels minerals més sanadors a nivell energètic.
Les seves estries permeten que la seva energia vibri a una velocitat extraordinària.

Pirita

Mineral metàl·lic groc verdós amb cristal·lització cúbica i vibració densa i material que li confereix propietats de prosperitat, de valor i de coratge.
Talismà per atraure els diners, els bons negocis i l'arrelament de la prosperitat.


MINERALES DE LA NUEVA ERA
En los últimos años se han descubierto nuevos minerales que aportan unas propiedades energéticas que ayudan al crecimiento espiritual de las personas aumentando su vibración energética y molecular contribuyendo a su sanación, iluminación y protección.
Algunos de estos minerales tienen propiedades específicas y muy valiosas entre los sanadores.
Os presento mi selección personal en la cual hallaréis todas las propiedades deseadas como la sanación, la iluminación, la abundancia y la armonía.

PROPIEDADES DE LOS MINERALES

Melody-Supersiete
Piedra formada por siete minerales, amatista, cuarzo ahumado, cuarzo rutilo, geotita, lepidocrita y cacoxenita.
Piedra de alta vibración espiritual con una claridad excepcional que está cambiando el nivel vibratorio del planeta y de todo lo que contiene.
Muchas piezas contienen un ser espiritual sintonizado con las fuentes más elevadas de guía e inspiración.
Meditar con supersiete es una experiencia celestial y sirve para la curación a distancia.
Activa todos los chacras y los cuerpos sutiles, y los alinea con las vibraciones espirituales más altas, activando los dones espirituales.
Sana las alteraciones físicas, intelectuales y espirituales, y vuelve a poner el alma en comunicación con lo divino.
A nivel emocional es un cristal aliviante y nutricio.
A nivel medioambiental estimula la autocuración y sana la trama planetaria.
Útiles cuando hay miedo de actividad terrorista o alteraciones raciales, pues instaura paz y sensación de seguridad comunitaria y de interconexión.
Extremadamente útil para armonizar el cuerpo, estimular el sistema de curación natural del cuerpo y sanar la memoria celular.
Sustenta el sistema inmunitario, la piel y los huesos.

Obsidiana arcoiris
Piedra muy energética, poderosa, capaz de condensar la energía negativa del campo áurico y a la vez es capaz de irradiar una poderosa energía de protección.
Realiza una purificación del ego en favor del desarrollo espiritual.
Sitúa en la realidad cuando los objetivos son imposibles aportando sentido de proporción.
En su interior se observa una gama de colores que ayudan en el proceso de cambio y/o confusión.
Se le otorgan poderes sobrenaturales para alejar los malos espíritus y deshacer los bloqueos energéticos que impiden que la energía circule por el organismo.
Se utiliza como amuleto protector en forma de colgante a la altura del corazón o del plexo solar.

Obsidiana dorada
Profundo color negro con reflejos dorados.
En sanación con cristales es de los más valorados.
Ejerce un poder energético de protección totalmente equilibrador.
Proporciona gran poder reparador y protector a nivel áurico.
Se usa en rituales chamánicos de petición, canalización y sanación.
Escudo protector ante cualquier energía perniciosa si se lleva colgante sobre la piel.

Quantum quatro
Mineral formado por shattuckita, dioptasa, malaquita y crisocola sobre cuarzo ahumado que impide las crisis curativas.
Piedra de transformación con efecto dramático sobre el campo energético.
Forateze el sistema inmunitario y el ADN, activando su curación de las doce bandas del ADN.
Asienta las energías espirituales en el planeta y permite que la información pase desde todos los niveles del ser.
Piedra de protección que absorbe las energías negativas y contaminantes.
A nivel espiritual, limpia la visión psíquica y protege durante la canalización, asegurándose de que la entidad no se adueñe del cuerpo físico.
Meditar con él para visualizar los cambios positivos que deseas crear para superar las expectativas negativas.
Restaura el equilibrio medioambiente.
Sana los efectos de la pena y libera el dolor de corazón contenido en el cuerpo. Deshace lazos no deseados y te enseña a responsabilizarte de tus acciones, pensamientos y sentimientos.
Retira órdenes hipnóticas limpiando maldiciones de vidas pasadas y acuerdos secretos.
Poderoso limpiador y desintoxicante mental que libera de la necesidad de controlar a los demás y de las adicciones.
Proporciona fuerza interna, potencia el poder personal e inspira creatividad.
Es un maestro sanador devolviendo el equilibrio corporal a nivel celular. Ayuda el páncreas, la tiroides, el metabolismo, el timo, la hipertensión, el dolor, la migraña, la fatiga, el shock, las artitis, las úlceras, los calambres, las infecciones y las miasmas.

Shungita
Pedra negra terrenal y antigeopática que solo se encuentra en Karelia (Rusia) posiblemente creada por el impacto de un meteorito hace dos mil millones de años. Contiene todos los minerales de la tabla periódica.
Tiene un fenomenal poder protector por su estructura carbónica de fullerenes siendo excelente conductora geotermal y electromagnética.
Protege de las emisiones electromagnéticas.
Limpia los contaminantes mentales o emocionales y anima a conservar la sabiduría del pasado para aplicarla al presente para crear un nuevo futuro.
Transforma el agua eliminando los microorganismos y los contaminnantes dañinos.
Absorbe los pesticidas, los radicales libres, las bacterias o las emisiones de microondas.
Potencia el bienestar físico y tiene un poderoso efecto sobre el sistema inmunitario.
Restaura el equilibrio emocional y transmuta el estrés en una potente recarga energética.
Es un curalotodo, favorece el metabolismo celular, los neurotransmisores, los sistemas inmunitario, digestivo y de filtración potenciando la producción de enzimas y alivio en el dolor.
Desintoxicante, antioxidante, antibacteriano, antiinflamatoria y antihistamínica.

Kyanita (Distena)

Mineral estriado azul, gris e incoloro que permite que la energía circule a gran velocidad.
Aporta calma, serenidad y paz mental.
Propiedades mágicas para la sanación del karma de vidas pasadas y visualización de secuencias de vidas anteriores colocado en el entrecejo.

Pietersita
Piedra de la tempestad que contiene las llaves del reino de los cielos.
Centra el ser espiritual asentando en el cuerpo etérico facilitando el viaje espiritual con el fin de leer los registros akáshicos y obtener las comprensiones sobre tus encarnaciones que allí se encuentran.
Piedra de visión para la búsqueda del viaje chamánico.
Durante las meditaciones permite acceder rápidamente a un estado muy alterado de la consciencia.
Estimula el tercer ojo y la glándula pineal permitiendo el acceso a la intuición, visiones espirituales y el don psíquico de la precognición.
Vincula con un nivel de guía muy amoroso.
Te vincula con tu fuente de guía interna y te ayuda a reconocer la verdad o falsedad de las palabras de los demás.
Disuelve los bloqueos y aclara la confusión.
Se usa para la sanación de vidas pasadas liberándote de los votos y promesas hechas en otras vidas apoyando tu voluntad personal.
Ayuda a procesar viejos conflictos y sentimientos reprimidos.
Estimula la glándula pituitaria, equilibrando el sistema endocrino y la producción de hormonas del metabolismo, crecimiento, sexo y temperatura corporal.
Limpia y energetiza los meridioanos del cuerpo y limpia las enfermedades causadas por el agotamiento en quienes no tienen tiempo de descansar.

Moldavita
Meteorito procedente de la Constelación de Orión, verde oscuro que se le otorga poderes de comunicación con los hermanos del espacio, usado para realizar conexión y canalización.
Produce un drenaje energético de limpieza y renovación colocado en el chakra corazón y en los pies.
Solo manifiesta todo su poder si se tiene el vínculo con su frecuencia vibratoria.
Es un catalizador capaz de modular, cambiar estados de conciencia al meditar en ella y con ella y capacidad de sanación para cambiar desequilibrios por sabiduría.
Repara desequilibrios en el entramado áurico.
Piedra sagrada con poder iniciático.
Piedra verde de sanación para problemas del sistema nervioso.
Se emplea para facilitar la comunicación interdimensional.
Actúa de forma diferente en cada persona a nivel de sanación.
Nunca llega una moldavita a nuestra vida por casualidad, siempre llega para ayudarnos en alguna cuestión personal, por ese motivo hay que estar alerta cuando llegue.

Kuncita
Su color verde, rosado, claro y su contenido en litio le otorga propiedades calmantes y favorecedoras para el sistema nervioso.
Indicado en casos de depresión, dolor, sufrimiento, intolerancia, injusticia, tristeza, frustración, falta de esperanza y desilusión actuando como un escudo protector.
Su forma estriada permite que la energía circule por su superficie a gran velocidad siendo uno de los minerales más sanadores a nivel energético.
Sus estrías permiten que su energía vibre a una velocidad extraordinaria.

Pirita
Mineral metálico amarillo verdoso con cristalización cúbica y vibración densa y material que le confiere propiedades de prosperidad, de valor y de coraje.
Talismán para atraer dinero, buenos negocios y arraigo de la prosperidad.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies pel teu comentari/Gracias por tu comentario