Mandala personal


El Mandala Personal és únic per a cada persona i genera camps vibratoris que actuen sobre la mateixa harmonitzant-la i equilibrant-la.
El seu disseny està basat en la Geometria Sagrada que s'obté de la numerologia personal.
Quan l'ànima encarna en aquesta realitat física, escolleix alinear-se amb determinades freqüències vibratòries que són escollides pel seu Jo Superior. Aquestes freqüències són patrons vibratoris que es tradueixen en formes geomètriques i de color determinat actuant com a codis que porten informació que l'inconscient descodifica. Aquesta informació són les qualitats que s'han de manifestar en aquest pla.
El Mandala Personal es fa traduint aquestes energies en formes geomètriques.
Les freqüències numèriques estan contingudes en les dades personals que són: el nom, els cognoms i la data de naixement.
Mitjançant la numerologia podrem conèixer les qualitats de l'ànima, la personalitat, el karma, la missió i el destí de la persona.
Amb el Mandala Personal podràs potenciar les teves qualitats i aprenentatges previstos per aquesta vida.
Per a que pugui ser més efectiu es representarà aquest mandala en una joia per poder portar al coll ja sigui de plata de llei o de pasta polimèrica pintada en acrílic amb els seus colors corresponents.
Juntament amb el penjoll s'adjuntarà un estudi numerològic detallat.

PROCÉS DE CREACIÓ
El procés de confecció del teu manadala personal s'inicia amb la transformació de les dades personals (data de naixement i nom complet) en números i posteriorment aquests en formes geomètriques.
Es dibuixa el mandala amb les seves diferents capes indicant l'ànima, la personalitat, el karma, la missió i el destí de la persona amb totes les dades obtingudes:


Després es decora amb els colors corresponents segons la seva numerologia:
Per acabar es fa una plantilla del mandala i s'envia al joier o es grava en la pasta polimèrica que després es decora amb pintura acrílica:

El Mandala Personal es único para cada persona y genera campos vibratorios que actúan sobre la misma armonizándola y equilibrándola. 
Su diseño está basado en la Geometría Sagrada que se obtiene de la numerología personal. 
Cuando el alma encaran en esta realidad física, escoje alinearse con determinadas frecuencias vibratorias que son escogidas por su Yo Superior. Estas frecuencias son patrones vibratorios que se traducen en formas geométricas y de color determinado actuando como códigos que traen información que el inconsciente descodifica. Esta información son las cualidades que se deben manifestar en este plano.
El Mandala Personal se realiza traduciendo estas energías en formas geométricas.
Las frecuencias numéricas están contenidas en los datos personales que son: el nombre, los apellidos y la fecha de nacimiento. 
Mediante la numerología podremos conocer las cualidades del alma, la personalidad, el karma, la misión y el destino de la persona.
Con el Mandala Personal podrás potenciar tus cualidades y aprendizajes previstos para esta vida.
Para que pueda ser más efectivo se representará este mandala en una joya para poder llevar colgada ya sea de plata de ley o de pasta polimérica pintada en acrílico con sus colores correspondientes. 
Juntamente con el colgante se adjuntará un estudio numerológico detallado.

PROCESO DE CREACIÓN
El proceso de confección de tu mandala personal manadala se inicia con la transformación de los datos personales (fecha nacimiento y nombre completo) en números y posteriormente éstos en formas geométricas.
Se dibuja el mandala con sus distintas capas correspondientes al alma, personalidad, karma, misión y destino con todos los datos obtenidos:


Después se decora con los colores correspondientes a su numerología:
Para terminar se hace una plantilla del mandala y se envía al joyero o se graba en pasta polimérica que después se decora con pintura acrílica:PREUS/PRECIOS
Penjoll plata 50 mm + informe numerològic/Colgante plata 50 mm + informe numerológico

Preu/Precio: 95,00 €
Enviament correu certificat/Envío correo certificado: 5,00 € (Espanya/España)
Altres països/Otros países: consultar

Penjoll plata 50 mm + pasta polimèrica pintada acrílic + informe numerològic/Colgante plata 50 mm + pasta polimérica pintada acrílico + informe numerológico

Preu/Precio: 75,00 €
Enviament correu certificat/Envío correo certificado: 5,00 € (Espanya/España)
Altres països/Otros países: consultarCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Gràcies pel teu comentari/Gracias por tu comentario